Titta på trafiksignalerna och se om du minns vad det betyder. För musen över trafiksignalerna så får du det rätta svaret.

Fordonssignaler
Blinkande gult
Cykelsignaler
Gångsignaler
Kollektivtrafiksignaler
Anläggningar med körfältssignaler
Ljussignaler vid korsning med järnväg
Signalanläggning vid rörlig bro, färja,
Signalanläggning för påkallande

 Skriv ut  E-post