Mittlinje och körfältslinje
Spärrlinje
Varningslinje
  Linjekombinationer
Mittlinje och spärrlinje
Mittlinje och varningslinje
Varningslinje och sprärrlinje
Dubbel spärrlinje
Markering för reversibelt körfält
Ledlinje
Linje för reserverat körfält
Cykelfältslinje
Kantlinjer
 
Stopplinje
Väjningslinje
Övergångsställe
Cykelöverfart
  Körfältspilar
 
Anvisning om körfältsbyte
Spärrområde
Texter
Parkeringsplats
Förbud att stanna
  Parkering förbjuden
 
Färdväg för cyklister och mopedförare
Förberedande upplysning om väjningsplikt
Handikappsymbol

 Skriv ut  E-post