13.1.1 Stopp för den som kommer framifrån eller bakifrån.
Vägen fri för den som kommer från sidan.
13.1.2 Kör fram
13.2.1 Minska hastigheten
13.2.2 Stopp
13.3.1 Minska hastigheten
13.3.2 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta har stannat
13.3.3 Minska hastigheten
13.3.4 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet
Kontroll
´ Förberedande upplysning om kontroll

Skriv utE-post