Upplysningsmärken - Test

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Titta på trafikmärket och se om du minns vad det betyder. För musen över trafikmärket så får du det rätta svaret.

Motorväg Motorväg upphör Motortrafikled
Motortrafikled upphör Huvudled Huvudled upphör
Lågfartsväg Lågfartsväg upphör Gårdsgata
Gårdsgata upphör Enkelriktad trafik Skyldighet för mötande fordon att lämna företräde
Gågata Gågata upphör  
Tättbebyggt område Tättbebyggt område upphör  
Återvändsväg Övergångsställe Mötesplats
Parkering Taxistation Lastbil
Personbil Buss Flygfält
Färja Cykel- och mopedtrafik Gående
Rörelsehindrade Orienteringstavlor Vägvisare

Ortnamnsmärke
Avståndstavla Cykelledsmärke Lokaliseringsmärke för farligt gods
Post Telefonautomat Radiostation för vägtrafikinformatio
Informationsställe Verkstad Bensinstation
Servering Restaurang Hotell
Rastplats Toalett Första hjälpen
Industriområde Vandrarhem Stugby
Uppställningsplats för husvagnar Campingplats Badplats
Sevärdhet Friluftsområde Vandringsled
Stollift Släplift Försäljningsställe för fiskekort
Golfbana Vägnummermärke, europaväg

Vägnummermärke, andra riksvägar än europavägar samt länsvägar med nummer 100-499
Vägvisning fram till numrerad väg

Vägnummermärke vid omledning av trafiken
Vägvisare för allmän väg

Vägvisare till motorväg och motortrafikled

Vägvisare till lokalt mål i tätort
Vägvisare för enskild väg

Vägvisare till inrättning

Vägvisning vid tillfälliga arrangemang
Ortnamnsmärke

Avståndstavla
Tabellvägvisare
Förberedande upplysning om avfart från motorväg eller motortrafikled Förberedande upplysning om avfart från annan väg än motorväg eller motortrafikled
Upplysning om körfält före vägkorsning Upplysning om körfält, sammanvävning
Upplysning om körfält, körfält upphör  
Körfältsvägvisare


Avfartsvisare
Anvisning om föreskriven färdväg för cyklister och mopedförare (stora svängen)

Skriv ut E-post

Axelssons Yrkesutbildningar
har flyttat till en egen hemsida. 

Besök www.axett.se för information om våra yrkesutbildningar!