Upplysningsmärken - Översikt

Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Motorväg

Motorväg upphör

Motortrafikled

Motortrafikled upphör

Huvudled

Huvudled upphör

Lågfartsväg

Lågfartsväg upphör

Gångfartsområde 

Gångfartsområde upphör

Enkelriktad trafik

Skyldighet för mötande fordon att lämna företräde

Gågata
(Gäller from 991001

Gågata upphör
(Gäller from 991001
 

Tättbebyggt område
(Gäller from 991001

Tättbebyggt område upphör
(Gäller from 991001
 

Återvändsväg

Övergångsställe

Mötesplats

Parkering

Taxistation

Lastbil

Personbil

Buss

Flygfält

Färja

Cykel- och mopedtrafik

Gående

Rörelsehindrade

Orienteringstavlor

Vägvisare

Ortnamnsmärke

Avståndstavla

Cykelledsmärke

Lokaliseringsmärke för farligt gods

Post

Telefonautomat

Radiostation för vägtrafikinformation

Informationsställe

Verkstad

Bensinstation

Servering

Restaurang

Hotell

Rastplats

Toalett

Första hjälpen

Industriområde

Vandrarhem

Stugby

Uppställningsplats för husvagnar

Campingplats

Badplats

Sevärdhet

Friluftsområde

Vandringsled

Stollift

Släplift

Försäljningsställe för fiskekort

Golfbana

Vägnummermärke, europaväg

Vägnummermärke, andra riksvägar än europavägar samt länsvägar med nummer 100-499

Vägvisning fram till numrerad väg

Vägnummermärke vid omledning av trafiken

Vägvisare för allmän väg

Vägvisare till motorväg och motortrafikled

Vägvisare till lokalt mål i tätort

Vägvisare för enskild väg

Vägvisare till inrättning

Vägvisning vid tillfälliga arrangemang

Ortnamnsmärke

Avståndstavla

Tabellvägvisare

Förberedande upplysning om
avfart från motorväg eller motortrafikled

Förberedande upplysning om
avfart från annan väg än motorväg
eller motortrafikled

Upplysning om körfält
före vägkorsning

Upplysning om körfält,
sammanvävning
(Gäller fr o m 991001)

Upplysning om körfält,
körfält upphör
(Gäller from 991001)
 

Körfältsvägvisare

Avfartsvisare

Anvisning om föreskriven färdväg för cyklister och mopedförare
(stora svängen)

Skriv ut E-post

Axelssons Yrkesutbildningar
har flyttat till en egen hemsida. 

Besök www.axett.se för information om våra yrkesutbildningar!