Påbjuden körriktning, höger

Vänster

Rakt fram

Högersväng

Vänstersväng

Rakt fram eller högersväng

Rakt fram eller vänstersväng

Höger- eller vänstersväng

Påbjuden körbana, höger

Vänster

Höger eller vänster

Cirkulationstrafik

Påbjuden gångbana

Påbjuden cykel- och mopedbana

Påbjuden gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana)

Påbjuden gångbana och cykel- och mopedbana

Påbjuden ridväg

Påbjuden led för terrängfordon

Början på körfält för fordon i linjetrafik m.fl.

Slut på körfält för fordon i linjetrafik m.fl.
       

 Skriv ut  E-post