Vår integritetspolicy
enligt GDPR

 

 

Förbudsmärken - Test

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Titta på trafikmärket och se om du minns vad det betyder. För musen över trafikmärket så får du det rätta svaret.

Förbud mot fordonstrafik Förbud mot infart med fordon Förbud mot trafik med motordrivet fordon Stopp vid vägkorsning eller järnvägskorsning Begränsat boggitryck Förbud att parkera fordon
Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler hjul än två Förbud mot trafik med motorcykel Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn Förbud att stanna och parkera fordon Stopp vid tull Stopp vid signal
Förbud mot trafik med lastbil Förbud mot trafik med traktor och motorredskap Förbud mot cykel- och mopedtrafik Skyldighet att lämna företräde för mötande fordon Förbud att svänga, vänstersväng Förbud mot vändning på väg (U-sväng)
Förbud mot mopedtrafik Förbud mot trafik med hästfordon Förbud mot ridning Omkörning förbjuden Omkörning med lastbil förbjuden Begränsad hastighet
Förbud mot gångtrafik Förbud mot trafik med terrängfordon Begränsad fordonsbredd Begränsad hastighet Begränsad hastighet Begränsad hastighet
Begränsad bruttovikt på fordon Begränsat axeltryck Begränsad fordonshöjd Begränsad hastighet Förbud mot fordon lastade med farligt gods Slut på omkörningsförbud
Minsta avstånd mellan motordrivna fordon Begränsad längd på fordon eller fordonståg Begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg eller bärighetsklass för väg Slut på omkörningsförbud med lastbil Zon med förbud att parkera fordon Slut på zon med förbud att parkera fordon

Skriv ut E-post

Axelssons Yrkesutbildningar
har flyttat till en egen hemsida. 

Besök www.axett.se för information om våra yrkesutbildningar!