Vår integritetspolicy
enligt GDPR

 

 

Förbudsmärken - översikt

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Förbud mot fordonstrafik

Förbud mot infart med fordon

Förbud mot trafik med motordrivet fordon

Stopp vid vägkorsning eller järnvägskorsning

Begränsat boggitryck

Förbud att parkera fordon

Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler hjul än två

Förbud mot trafik med motorcykel

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Förbud att stanna och parkera fordon

Stopp vid tull

Stopp vid signal

Förbud mot trafik med lastbil

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap

Förbud mot cykel- och mopedtrafik

Skyldighet att lämna företräde för mötande fordon

Förbud att svänga, vänstersväng

Förbud mot vändning på väg (U-sväng)

Förbud mot mopedtrafik

Förbud mot trafik med hästfordon

Förbud mot ridning

Omkörning förbjuden

Omkörning med lastbil förbjuden

Begränsad hastighet

Förbud mot gångtrafik

Förbud mot trafik med terrängfordon

Begränsad fordonsbredd

Begränsad hastighet

Begränsad hastighet

Begränsad hastighet

Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsat axeltryck

Begränsad fordonshöjd

Begränsad hastighet

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

Slut på omkörningsförbud

Minsta avstånd mellan motordrivna fordon

 Begränsad längd på fordon eller fordonståg

Begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg eller bärighetsklass för väg

Slut på omkörningsförbud med lastbil

Zon med förbud att parkera fordon

Slut på zon med förbud att parkera fordon

Skriv ut E-post

Axelssons Yrkesutbildningar
har flyttat till en egen hemsida. 

Besök www.axett.se för information om våra yrkesutbildningar!