Vår integritetspolicy
enligt GDPR

 

 

Mål:

• verka för att hålla fortsatt låg nivå på koldioxid- och bränsleförbrukningen på företagets övningsfordon.
• verka för att behålla certifieringen Grön Trafikskolas krav.
• verka för att fortlöpande uppnå nedan skrivna mål  mot ett mer miljövänligt tänkande.

Axelsson Trafikskolor AB skall se till att miljömål kan uppnås genom att:

• utbilda sina elever till miljövänligt körsätt enl. EcoDriving.
• fortlöpande behålla kontroll över fordonsparkens förbrukning.
• regelbundet informera och utbilda personalen i miljöfrågor.
• följa och vara uppdaterade på de lokala miljöföreskrifterna.
• vara tydliga med vilken miljöpolicy vi har mot våra underleverantörer och samarbetspartners.
• fortsätta utbilda företag och kommuner i ED, HED.
• använda miljömärkta produkter vid rengöring av våra fordon och lokaler.
• använda miljömärkta produkter i lokalerna.
• sortera och kompostera våra sopor.
• minimera energiåtgången på företagets elprodukter.
• sträva mot att ha den bästa fordonsparken ur miljösynpunkt.

     
Ledningen, Axelsson Trafikskolor AB

Köping 2019-03-31

Skriv ut E-post